ผู้ดูแลระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 10 คน
เดือนนี้ 609 คน
ปีนี้ 5807 คน
ทั้งหมด 41449 คน
หน้าหลัก -> ข้อมูลผลการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ประจำเดือนสิงหาคม2558ที่ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช.
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | รายงานข้อมูล C รอ P.xls | รายงานข้อมูล P รอ C.xls | รายงานข้อมูล Unsatisfactory.xls | รายละเอียดการส่งต่อที่ได้รับผ่านเวป (ข้อมูล R).xls | รายละเอียดผล Pap Smear ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช.xls | รายละเอียดผล Pap Smear รอบเวลาดำเนินงานที่เกิน 150 วัน.xls | รายละเอียดผล Pap Smear และ VIA ที่คนของจังหวัดท่านไปทำที่จังหวัดอื่น.xls | รายละเอียดผล Papsmear ที่ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช.xls | รายละเอียดผล Papsmear ที่มีผลผิดปกติแยก Categories.xls | สรุปผล Pap Smear จำแนกกลุ่มอายุ.xls | สรุปผล Pap Smear ผลผิดปกติและการรักษา.xls | สรุปผล Pap Smear รอบเวลาดำเนินงานที่เกิน 150 วัน.xls | สรุปผล Pap Smear รอบเวลาดำเนินงานที่ไม่เกิน 150 วัน.xls | สรุปผล Pap Smear รอบเวลาดำเนินงานไม่เกิน 30 วัน.xls | สรุปผล Pap Smear รอบเวลาดำเนินงานไม่เกิน 60 วัน.xls | สรุปผล Pap Smear รอบเวลาดำเนินงานไม่เกิน 90 วัน.xls | สรุปผล Pap Smear รอบเวลาดำเนินงานไม่เกิน 120 วัน.xls | สรุปผล Pap Smear รอบเวลาดำเนินงานไม่เกิน 150 วัน.xls | สรุปผล Pap Smear รอบเวลาดำเนินงานแยกรายวัน.xls | สรุปผล Pap Smear และ VIA จำแนกสิทธิการรักษา.xls | สรุปผล Pap Smear และ VIA.xls

 ด้วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ส่งข้อมูลผลการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ประจำเดือนสิงหาคม2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว ซึ่งเป็นข้อมูลที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับผ่าน www.cxscreening.net จึงดำเนินการแจ้งให้ทราบและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบต่อไป........

โพสโดย : admin วันที่ 2016-09-07 อ่าน 145