หน้าหลัก -> เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ คลินิกชะลอไตเสื่อมในรพ.ระดับ M2 และ F
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | เกณฑ์การประเมิน CKD คุณภาพ 2561.pdf

 

เรียน  ผู้รับผิดชอบงาน CKD โรงพยาบาลทุกแห่ง

          งาน NCD ขอแจ้งเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ คลินิกชะลอไตเสื่อมในรพ.ระดับ M2 และ F เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน ในคลินิกชะลอไตเสื่อมในหน่วยงานของท่าน  ทั้งนี้ ขอให้รพ.ระดับ M2 และ F ทุกแห่ง ประเมินตนเองและส่งกลับมาที่

E-mail : da_da390@hotmail.com  ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ค่ะ

 

                                                         ขอบพระคุณค่ะ

                                                        สุดา  ราชอาษา

 

โพสโดย : admin วันที่ 2017-12-12 อ่าน 110