หน้าหลัก -> KPI template งาน NCD ปี 2561
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | KPI Template NCD 2561.rar

 

 

เรียน  ผู้รับผิดชอบงาน  เบาหวานความดันโลหิตสูง / โรคหัวใจ/โรคหลอดเลือดสมอง/โรคไต/สาขาตา

         งาน NCD ขอแจ้งรายละเอียด KPI template สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 

รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

 

  หากมีข้อคำถาม  หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ  คุณสุดา  091-8321629  

                                                                                              ขอบคุณค่ะ

 

โพสโดย : admin วันที่ 2017-12-26 อ่าน 197