หน้าหลัก -> รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือขอแจ้งปรับตัวชี้วัด ปี 61

 เรียน  ผู้รับผิดชอบงาน  เบาหวานความดันโลหิตสูง / โรคหัวใจ/โรคหลอดเลือดสมอง/โรคไต/สาขาตา 


 งาน NCD ขอแจ้งสิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือขอแจ้งปรับตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบด้วย

                         ๑.  รายละเอียดตัวชี้วัด

                         ๒.  แนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน        

                 ๓.  แนวทางจัดเก็บข้อมูลประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ลงในระบบรายงาน HDC             

 

รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

 

  หากมีข้อคำถาม  หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ  คุณสุดา  091-8321629  

                                                                                              ขอบคุณค่ะ

โพสโดย : admin วันที่ 2017-12-28 อ่าน 116