หน้าหลัก -> ติดต่อ

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

เบอร์โทร. 0 4451 4802 ต่อ 128

โทรสาร. 0 4452 0645

E - mail : ncdsurin2558@gmail.com

มือถือ. 089-8448558 = นางศิริรัตน์  โสตศิริ  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

มือถือ. 091-8321629 = นางสาวสุดา  ราชอาษา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

มือถือ. 098-5869118 = นางสาวกชพรรณ  วรรณศิริ  นักวิชาการสาธารณสุข

โพสโดย : admin วันที่ 2012-12-25 อ่าน 941